| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Implementering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 7 months, 1 week ago

Velkommen til en wiki om implementering 

(Kilde: modellen kan findes i Lynne Maher et al 2013)

 

Denne wiki har til formål at stille viden og tanker om implementering til rådighed.

Du finder rundt på denne wiki ved at bruge Navigator og SideBar (i højre side), fanebladet "Pages & Files" (herover) og ved at trykke på de blå, understregede ord.

Hvis du trykker på fanebladet "Wiki" kommer du tilbage til denne forside.

 

Deltagerne i specialuddannelsen for psykiatrisygeplejersker kan med fordel begynde med at læse her:

 

Udfyld elektronisk spørgeskema 

 

Du kan finde flere begreber og mere litteratur mm om psykiatrien her: http://psykiatri.pbworks.com 

 

Wikiens tekster giver nogle svar på nogle grundlæggende spørgsmål om implementering som et fænomen - med særlig fokus på fænomenet i sundhedsvæsenet

 1. Hvad betyder implementering?
 2. Hvad implementeres?
 3. Hvem implementerer?
 4. Hvad er typiske Implementeringsproblemer?
 5. Hvordan implementeres?
  1.  Implementeringsmetoder
  2. Implementeringsaktiviteter
  3. Forandringsledelse
  4. Projektledelse
  5. Organisering
  6. Forbedringsmodellen
  7. pdsa  

Litteratur  om implementering

Denne wiki er baseret på Litteratur og andre Inspirationskilder.

 

Du kan finde andre pointer af relevans for implementering her:

 

 

 

 15. april 2015

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.